• Những kỹ năng, thủ thuật tin học văn phòng: Kiến thức word, excel cơ bản, nhập dữ liệu hay thường gọi là soạn thảo văn bản. Định dạng văn bản căn đoạn, chèn thêm dòng, cột..

  • Tự học thiết kế đồ họa online tại nhà, Chia sẻ kiến thức. Nơi giao lưu học hỏi của cộng đồng Adobe Photoshop, từ những kinh nghiệm nhỏ nhất cho đến những kỹ năng chuyên ngành Photoshop